Monthly Archives: Tháng Bảy 2012

Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”

http://tohuyrua.net/loi-dan-hoang-trieu-truc-tinh-dia-du-toan-do-va-gop-y.html  “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ”              Lời dẫn và góp ý   Sáng 25/7, lễ hiến tặng chính thức tấm bản đồ “Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” của gia đình bác Mai Hồng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ

HOÀNG SA NỘ KHÍ PHÚ Kha Tiệm Ly            Ngựa cũ quen đường, Đĩ già lậm nết.   Việc phế hưng mỗi thuở khác nhau, Mộng bá chủ bao đời y hệt! Ta thấy ngươi, Từ Đông Chu bị … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CHỦ QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH

CHỦ QUYỀN ĐÃ ĐƯỢC PHÂN ĐỊNH (*) Trần Đức Lộc     Từ ngàn xưa Đám hoàng đế quyền lực thừa ngông ngạo Không dám đặt lòng tham đến đây ( Những dải tinh vân Vạn lý Hoàng Sa, Trường … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại HOÀNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM | Bạn nghĩ gì về bài viết này?