Author Archives: doanvantiet

MỐI TÌNH MANELI-SỰ TIẾC NUỐI CỦA NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC VIỆT

https://drive.google.com/file/d/0B7vxHAQlq7jzbkxxZ3pUNUFaeS1PSzcxQnFBd0U1MFk1MnVj/view Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

QUYỀN LỰC VÀ THAM NHŨNG

QUYỀN LỰC VÀ THAM NHŨNG tác giả MẠC VĂN TRANG Nói chung chỉ người có quyền lực mới có thể tham nhũng. Quyền to có thể tham nhũng lớn, quyền bé thì tham nhũng lặt vặt. Không tham nhũng thì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

-Bài thơ “Đảng” của tướng Trần Độ

https://wp.me/p2gwQA-hty

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỮNG BỨC TƯỢNG ĐỒNG PETRUS TRƯƠNG VĨNH KÝ

https://petruskymonument.wordpress.com/2017/03/11/nhung-buc-tuong-ong-petrus-ky-truong-qui-hoang-phuong-pk-1974-1975/

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

VỤ NHÂN VĂN GIAI PHẨM TỪ GÓC NHÌN CỦA MỘT ĐẠI TÁ CÔNG AN

Vụ Nhân Văn Giai Phẩm từ góc nhìn của Đại tá Công an

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Quyền lực và tham nhũng

Tác giả MẠC VĂN TRANG Nói chung chỉ người có quyền lực mới có thể tham nhũng. Quyền to có thể tham nhũng lớn, quyền bé thì tham nhũng lặt vặt. Không tham nhũng thì với chế độ tiền lương … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cộng hoà Miền Nam Việt Nam: Quốc gia 15 tháng

QUỲNH VI Posted on 01/05/2017 Tướng Trần Văn Trà, Chủ tịch Uỷ ban Quân quản Sài Gòn – Gia Định tổ chức họp báo quốc tế ngày 8/5/1975. Nguồn: Herve GLOAGUEN/Gamma-Rapho via Getty Images. 3.1k SHARES ShareTweet Cách đây hơn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?