Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

UNesco chưa bao giờ vinh danh HCM là danh nhân văn hóa thế giới

Mời đọc ở link sau: UNESCO Chưa Bao Giờ Vinh Danh Hồ Chí Minh Là Danh Nhân Văn Hóa Thế Giới   Advertisements

Đăng tải tại Uncategorized | Bạn nghĩ gì về bài viết này?